Staatssteun

Staatssteun houdt in dat een organisatie of bedrijf van de overheid financiële ondersteuning ontvangt, terwijl de concurrentie dat niet krijgt. Bijvoorbeeld als een gemeente grond aan een ontwikkelaar verkoopt tegen een prijs die lager is dan de marktwaarde. Of u koopt als gemeente grond of vastgoed aan voor een prijs die boven de marktwaarde ligt.

Hoe voorkomt u staatssteun?

Het is verstandig om vóór de onderhandelingen een onafhankelijk taxatierapport te laten opmaken. De taxateur moet geheel onpartijdig zijn en het object taxeren op basis van de marktwaarde op een vastgestelde peildatum. Het taxatierapport geeft u ook een mooi uitgangspunt in de onderhandelingen. En u weet zeker dat u zich niet schuldig maakt aan staatssteun.

Wel of geen staatssteun? Thorbecke adviseert.

Grond- en andere onroerend goed transacties tussen overheden en ondernemingen kunnen aspecten van staatssteun bevatten. In artikel 107 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie is bepaald wat ongeoorloofde staatssteun is. En hoe partijen moeten aantonen dat hier geen sprake van is. Thorbecke is bekend met de Europese voorschriften en voldoet aan de gestelde eisen van kwaliteit en onafhankelijkheid. U kunt bij de ervaren en gecertificeerde taxateurs van Thorbecke terecht voor:

  • Verkenning en pre-advies
  • Taxaties
  • Advies en begeleiding bij eventuele verantwoordingsprocedures

Meer weten of een staatssteuntaxatie nodig?

Heeft u een staatssteuntaxatie nodig? Of een andersoortig taxatierapport?
Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Erik-Jan den Boef RT

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl