Bouwen in het groen, wel of niet doen?

Door: Wouter de Jager RT, registertaxateur

Publicatiedatum: 20 september 2021 11:19
Er heerst in Nederland een groot woningtekort. De Nederlandse bevolking blijft groeien en naar verwachting zullen er in 2035 18,8 miljoen inwoners in Nederland zijn. Om het woningtekort op te lossen is berekend dat tussen 2020 en 2030 in totaal ongeveer 900.000 woningen gebouwd moeten worden.

Nationale woningkaart

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) samen met provincies en gemeenten een nationale woningkaart ontwikkeld. Daarop is te zien waar de bouw van in totaal bijna één miljoen nieuwe woningen in de komende acht jaar is gepland. Volgens deze kaart is er in de komende acht jaar ruimte voor in totaal 961.300 woningen in alle provincies. De meeste woningen daarvan moeten verrijzen in de provincie Zuid-Holland. Hier staan ruim 280.000 nieuwe woningen ingepland. In Zeeland komen er de minste huizen bij. In de periode tot 2029 zien de overheden hier ruimte voor een kleine 8.000 nieuwe woningen.

Binnenstedelijk versus buitenstedelijk

Waar al deze woningen gebouwd moeten worden, levert vaak discussie op. In feite zijn er twee kampen: kamp binnenstedelijk en kamp buitenstedelijk. Onlangs heeft het economisch Instituut voor de bouw (EIB) een rapport gepubliceerd waarin geschikte bouwlocaties voor de miljoen woningen staan. Het rapport beperkt zich tot zeven provincies in Nederland waar de spanning op de woningmarkt het grootst is. Vooral in de Randstad is de woningnood nijpend. In de provincies Zeeland en Limburg is die druk lager en deze provincies maken daarom geen deel uit van de analyse.

Reactie EIB 

In het rapport sluit de EIB zich aan bij ‘kamp buitenstedelijk’, terwijl overheden  vooralsnog primair vasthouden aan binnenstedelijk. De grote gemeenten werken hard aan ontwikkeling in reeds bebouwd gebied, veelal rondom stations. Bouwers en ontwikkelaars pleiten al langer voor meer buitenstedelijke ontwikkeling. Bouwen in het groen zou goedkoper en sneller zijn. Het EIB sluit zich hierbij aan. Het is echter de vraag of goedkoper en sneller wel steekhoudende argumenten zijn. Ook voor bouwen in het groen zijn hoge investering nodig voor onder meer bouwrijp maken van de grond en de aanleg van infrastructuur.

Misverstanden

Daarnaast bestaan er over binnenstedelijk bouwen nogal wat misverstanden. Zo zou binnenstedelijk bouwen, betekenen ‘wonen in hoogbouw’ en er zou niet voldoende plek zijn in de stad. Met slimme verdichting passen de benodigde woningen binnen het stedelijk gebied. Maar ook over buitenstedelijk bouwen bestaan misverstanden. Bijvoorbeeld dat alle landschappen zouden moeten worden beschermd. Niet elk landschap is van hoge kwaliteit en afhankelijk van het gebied kan het een goede keuze zijn om te bouwen in het buitengebied.

Oplossing

Uiteindelijk is de keuze waar gebouwd moet worden vooral een politieke keuze. Het is van belang om onderscheid te maken tussen ‘duur’ in financiële zin en maatschappelijke zin. Aangezien Nederland bekend staat om zijn poldermodel, verwacht ik dat er ergens in het midden een oplossing wordt gevonden. Of in de polder… 

 

 

 

Wouter de Jager RT

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl