Waarom is een juiste herbouwwaarde nu zo belangrijk?!

Door: Wouter de Jager RT, registertaxateur

Publicatiedatum: 28 maart 2018 09:58
In de praktijk merk ik regelmatig dat het belang van een goede verzekerde waarde wordt onderschat. Opmerkingen als “het hoeft niet van de verzekeringsmaatschappij” of “wij indexeren de verzekerde som’’ zijn eerder regel dan uitzondering. En dat is opmerkelijk als u zich bedenkt dat het risico van onderverzekering volledig bij de verzekeringsnemer ligt.

De verzekerde som indexeren

Vooropgesteld: indexeren van de verzekerde som is een goede zaak.  In veel gevallen is hier helemaal niets mis mee, mits er een goed en geldig taxatierapport aan ten grondslag ligt. Verzekeraars passen een standaard indexering toe op de verzekerde herbouwwaarde. Als er echter niet regelmatig wordt getaxeerd, kan dit leiden tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Die waarde kan na een aantal jaren flink afwijken van de werkelijke waarde van het vastgoed. Zeker als er in de tussenliggende jaren wijzigingen aan het vastgoed zijn geweest. Met het oog op de toekomst is dit een belangrijk aandachtspunt. Zeker nu er steeds meer verwacht wordt van vastgoedeigenaren als het gaat om verduurzaming van vastgoed. Dit vraagt vaak om een flinke investering, die uiteraard ook meeverzekerd moet worden. Soms wordt hierbij, ten onrechte, gedacht dat de herbouwwaarde evenredig stijgt met de gedane investering.

Taxatie conform artikel 7:960 BW

Om bij eventuele schade aan uw vastgoed zeker te zijn van een schadevergoeding die voldoende is, heeft u een taxatie conform artikel 7:960 BW nodig. Deze taxatie zorgt voor een juiste onderbouwing van de verzekerde som. Het uitgangspunt daarbij is dat u niet bent oververzekerd, zodat u niet teveel premie betaalt. Maar ook dat u niet bent onderverzekerd, zodat u in geval van schade geen volledige schadevergoeding ontvangt.

Volledige schadevergoeding

Het uitgangspunt bij schadeverzekeringen is dat een vergoeding nooit meer mag bedragen dan de daadwerkelijke schade. Dit uitgangspunt noemt men het indemniteitsbeginsel. Voor  uw vastgoed zou dit tot problemen kunnen leiden. Stel, u bezit een bedrijfspand en u heeft dit pand verzekerd tegen de herbouwwaarde. Uw pand is 25 jaar oud en brandt af. In deze situatie is uw bedrijfspand voor een groot deel afgeschreven. Om te voorkomen dat uw pand verzekerd is tegen de lagere dagwaarde, is in artikel 7:960 BW opgenomen dat het indemniteitsbeginsel niet van toepassing is wanneer de waarde van uw vastgoed vooraf door een deskundige is vastgesteld. Een deskundige is in dit geval een gecertificeerd taxateur. Door de taxatie uit te laten voeren door een gecertificeerd taxateur bent u wél verzekerd van een uitkering van de nieuwwaarde bij schade.

Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars (VvE)

Sinds 1 januari 2018 is de herbouwwaardetaxatie ook erg belangrijk voor VvE’s. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig voor het onderhoud van het gebouw. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. Om te voorkomen dat er grote financiële risico’s ontstaan voor VvE’s  is op 1 januari jl. de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen of minimaal jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren voor groot onderhoud.

Let op de ‘houdbaarheidsdatum’ van uw taxatierapport

Herbouwwaardetaxaties hebben een beperkte geldigheidsduur. Voor de inventaris is de geldigheid drie jaar en voor gebouwen zes jaar. Bij een taxatierapport waarvan de geldigheidstermijn is vervallen, loopt u het risico dat bij schade de dagwaarde wordt uitgekeerd. En niets meer dan dat. Niet onverstandig dus om uw vastgoedportefeuille regelmatig door te nemen én tijdig uw verzekeringspolis tegen het licht te houden.
Voorkom discussie en laat uw vastgoed tijdig, maar ook bij tussentijdse wijzigingen taxeren. Zo heeft u de garantie van de juiste verzekerde waarde en volledige schadevergoeding.

 

 

 

Wouter de Jager RT

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl