Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Heerhugowaard

Cor Konijn, regie en ontwikkeling Cluster Vastgoed

Over: Marktwaardetaxaties

‘Wij hadden een bijzondere taxatie die moest worden uitgevoerd. Ik heb toen een collega van gemeente Langedijk gevraagd hoe hij dat heeft aangepakt. Hij sprak met tevredenheid over Thorbecke. Ik heb toen contact gezocht met Thorbecke. Samen hebben we alles besproken en dat heeft geresulteerd in een eerste taxatie voor bepaling van de marktwaarde. Het proces is ons uitstekend bevallen. Vanuit die ervaring heb ik in voorkomende gevallen, hoe klein of groot ook, contact gezocht met Thorbecke voor een marktwaardetaxatie. Enerzijds ter toetsing en anderzijds als basis voor onderhandelingen. De contacten verlopen erg prettig en er wordt snel geanticipeerd door taxateur Peter Kobes.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl