Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Het Hogeland

André Pettinga, stategisch informatie adviseur

Over: Informatiemanagement
 ‘Dennis Frederiks van Thorbecke kwam bij ons vanwege onderbezetting, hij begon vanuit gegevensbeheer met het wegwerken van achterstand in BAG en om ons te adviseren hoe we het BAG-proces efficiënter konden inrichten. Vanuit de advies opdracht maakte hij organisch de slag naar I-adviseur en deed ervaring op met  informatiemanagement. Hij zag wat er moest gebeuren en welke processen effectiever en kwalitatiever konden worden ingericht en gaf daar ook actief invulling aan.

Als gemeente zijn we verplicht om als Bronhouder basisregistraties volledig actueel en juist uit te voeren. Dennis is met de medewerkers en de verschillende teams aan de slag te gaan om het proces te optimaliseren, meer samenhang te krijgen en het beheer van de BAG te centraliseren.

Daarnaast is Dennis een goede sparringpartner, hij is inhoudelijk goed op de hoogte, werkt zelfstandig, neemt het initiatief, heeft een helikopter view en werd al snel een verbindende factor tussen verschillende teams.

Tevens heeft hij de migratie van een nieuwe BAG-applicatie begeleid en heeft advies gegeven over; Wat kunnen we digitaliseren, hoe kunnen we efficiënter werken en wat hebben we daarvoor nodig?
Daarbij heeft Dennis oog en oor voor ‘de zachte kant’ (empathisch vermogen). Hij ziet de dilemma’s van medewerkers bij de uitvoering en adviseert zowel mij, als de medewerkers over mogelijke oplossingen en verbeterpunten. 

Vanaf 1 juli 2023 zit het werk voor Dennis erop bij Het Hogeland. We zijn blij met de standaard die we nu hebben en het is nu aan ons om dat zelf verder te ontwikkelen.

Thorbecke zou ik zeker aanraden bij anderen. De lijnen zijn kort, het contact is goed, ik weet wat ik aan Thorbecke heb en jullie zijn inhoudelijk goed op de hoogte.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl