Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Staphorst

Jacob Herms, Coördinator team Gegevensbeheer

Over: BAG, WOZ, implementatieadvies
"Thorbecke ondersteunt ons al enige tijd op de afdeling Belastingen en WOZ. Daarnaast adviseert Thorbecke ons over de inrichting van onze processen op het gebied van gegevensbeheer. In 2012 hebben wij als gemeente een reorganisatie ondergaan. De basisregistraties BAG, WOZ en BGT zijn toen geclusterd in het team gegevensbeheer. De taken met betrekking tot heffen, invorderen, Geo-informatie en gegevensbeheer zijn ook in dit team belegd. Medio 2017 is ook Burgerzaken hieraan toegevoegd. Met de clustering van de basisregistraties denken wij efficiënter te werken en de kwaliteit te verbeteren. Daarbij komt dit ten goede aan het éénmalig registeren en meervoudig gebruik. Maar is dat ook zo? En hoe zorgen wij voor de borging van de kwaliteit? Daarom vroegen we Thorbecke om te onderzoeken hoe wij onze processen nog efficiënter kunnen inrichten en waar nog winst te behalen valt. In het advies en verbetervoorstellen houdt Thorbecke ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals BAG 2.0,  het waarderen naar gebruiksoppervlakte en audits die spelen. Zo gaan wij als gemeente met een goed gevoel én ‘procesproof’ de toekomst tegemoet."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl