Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Leerdam

Kees de Bruine, gebouwenbeheerder

Over: Berekening kostprijsdekkende huur, Herbouwwaardetaxaties
"Via via hoorde ik wat Thorbecke voor andere opdrachtgevers heeft betekend op taxatiegebied en hoe goed hun dat was bevallen. Toen wij taxatiewaarden nodig hadden voor de subsidie(aanvragen) van monumenten, (controle van de herbouwwaardes van) de brandverzekering en (voor berekening van) de kostprijsdekkende huur heb ik dan ook contact gelegd met Thorbecke. Het eerste contact was gelijk goed en persoonlijk en ik kreeg goede informatie over de (taxatie)diensten. Ik besloot dan ook om Thorbecke de taxaties te laten uitvoeren. De uiteindelijke taxatiewaarden konden wij naast onze huidige waarden leggen. Wat niet klopte, konden we zo naar rato aanpassen. De berekeningen van de kostprijsdekkende huur voor diverse panden gaf ons handvatten om een gedegen besluit te nemen of we weer gaan verhuren of toch overgaan tot verkoop. Ook de nazorg is uitstekend. Via telefoon en e-mail houdt Thorbecke steeds een vinger aan de pols. Bovendien kregen we de adviesrapporten eerst in concept te zien. Na akkoord van onze kant ontvingen we de definitieve rapporten. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg tevreden ben over de taxatiedienstverlening van Thorbecke!
Terug naar opdrachtgevers

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl