Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Heusden

Edwin Roosenboom, coördinator WOZ en Belasting

Over: CheckMate

“CheckMate is een gebruikersvriendelijk controleprogramma. Het aantal standaardquery’s is groot en gevarieerd. Met de Query-manager kan ik snel en gemakkelijk gegevens controleren of genereren. Met alle gegevens die de applicatie oplevert, en de geringe mankracht en specialistische kennis die daarvoor nodig is, durf ik te stellen dat er op dit moment geen beter systeem voor bestandsbeheer is.”

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl