Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Heemskerk

Gerben Hijlkema, medewerker Belastingen/WOZ

Over: WOZ/opbouw kapitalisatiefactor

‘’Sinds 2015 maakt de gemeente Heemskerk gebruik van de rapportage onderbouwing kapitalisatiefactor voor courante niet-woningen opgesteld door Thorbecke. Deze rapportage laat op duidelijke wijze zien hoe per individueel object de kapitalisatiefactor onderbouwd kan worden. De rapportage voldoet aan de eisen van de Waarderingskamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De rapportage geeft ons inzicht in rendement (basisrente en opslagrisico) en exploitatielasten (onderhoud, vaste lasten, beheer en leegstand) van de courante niet-woningen in de gemeente Heemskerk. Ook wordt duidelijk gemaakt waar de nodige aandacht aan besteed moet worden. Hierdoor zijn we voldoende in staat om de vastgestelde waarde van deze objecten te onderbouwen en adequaat op vragen en opmerkingen te reageren. Wij zijn dan ook zeker voornemens om hier in de toekomst gebruik van te blijven maken.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl