Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Heemskerk

Gerben Hijlkema, medewerker Belastingen/WOZ

Over: juridisch advies/bezwaarafhandeling

"Thorbecke heeft werkzaamheden verricht inzake de Wet waardering onroerende zaken voor de gemeente Heemskerk. De werkzaamheden bestonden uit juridische bijstand en het bijwonen van een hoorzitting in een bezwaarprocedure aangaande de Kerkenvrijstelling op grond van artikel 220d lid 1 onderdeel c Gemeentewet. De jurist van Thorbecke heeft blijk gegeven van een uitstekende juridische kennis op onderhavig vakgebied. Zijn inzet en wijze van communicatie heb ik als zeer positief ervaren.”

Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl