Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Breda

Esther de Bakker, informatiebeheerder
Over: opleiding WOZ-medewerker
‘’Ik heb deze online opleiding ervaren als een kwalitatief goede opleiding. De opzet van de verschillende modules was helder en duidelijk. Doordat het een online training was, vond ik het erg intensief. Rustmomenten werden hierom bij iedere module ingelast; erg welkom voor ons maar ook voor de docenten. De laatste module, de examentraining heeft me zeer goed geholpen waardoor ik mijn examen met goed gevolg heb afgelegd!’’    

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl