Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Almelo

Geert-Jan Ketelaar, manager informatievoorziening & datagedreven werken
Over: opstellen WBI kaart en blauwdruk kernregistraties 
’’Gemeente Almelo wil steeds meer met data aan de slag. Er is daarom meer structuur nodig in de gegevens en ook het gegevensmanagement speelt een grote rol. De basisregistraties zijn binnen onze gemeente goed geregeld. De kernregistraties nog niet. Hiervoor wilden we graag een proces en een blauwdruk ontwikkelen. Wanneer is iets een kernregistratie en wanneer niet? Hoe zorgen we dat het proces goed loopt en wie is verantwoordelijk? Met de workshop over kenregistraties die wij begin 2020 bij Thorbecke volgden, hadden we zelf al een basis gelegd. We kwamen erachter dat bepaalde data nog verouderd was. Zoals onze Wijk en Buurt Indelingskaart (WBI), die we ook tijdig moesten aanleveren bij het CBS. Gezien de vele interne gesprekken en afstemming met verschillende belanghebbenden zochten we hiervoor een onafhankelijke partij met kennis van kernregistraties. Zo kwamen we uit bij Thorbecke. Remco van der Wees heeft ons geholpen om de WBI kaart te actualiseren. Hij heeft dit project goed opgepakt en begeleid, zodat wij op tijd de aangepaste kaart konden aanleveren bij het CBS. Parallel aan dit traject heeft Remco geholpen met het opzetten van een kennisboom voor de kernregistraties en een nieuw beleid voor de procesgang. Al met al bleek het best een weerbarstig traject. Je hebt namelijk te maken met verschillende disciplines die je bij elkaar moet brengen. En je moet ook nog naar het college toe met het actualisatievoorstel. Gelukkig hebben we de nodige overeenstemming bereikt en is alles goed en tijdig verlopen. Mede dankzij de ondersteuning van Thorbecke.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl