Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Amstelveen

Bea van der Poel, coördinator Vastgoed beheer

Over: herbouwwaardetaxaties

‘Thorbecke heeft de vastgoedportefeuilles voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer getaxeerd. Het viel ons op dat wij per pand alleen de geldende herbouwwaardes, het bouwjaar, de oppervlakte en de contactpersonen voor locatiebezoek hoefden aan te leveren. Nadat wij dit hadden gedaan en onze gebruikers/huurders van de panden gemaild hadden dat er een taxatie ging plaatsvinden, zijn de taxateurs van Thorbecke aan de slag gegaan. Zij hebben alle panden bezocht. Het was dus niet alleen een desk-taxatie. Ook werd de taxatie rekenkundig benaderd. De samenwerking verliep soepel en prettig. Door de herbouwwaardes te laten taxeren, viel enerzijds de verzekeringspremie al lager uit door de naar beneden bijgestelde verzekerde som. Anderzijds hebben we uiteindelijk ook een goed aanbestedingsresultaat van de opstalverzekering kunnen realiseren met een significant lager verzekeringspremiepromillage voor de gemeente Amstelveen, een iets hoger verzekeringspremiepromillage voor de gemeente Aalsmeer, voor beide gemeenten een gunstiger eigen risico regeling en uiteraard de garantie tegen onderverzekering. De investering om de vastgoedportefeuilles te laten taxeren kunnen op een termijn van 2 jaar worden terugverdiend. Een prima resultaat dus!’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl