Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van de burger op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat de burger inzage krijgt in het overheidshandelen en dat hij kan deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De huidige Wet openbaarheid van bestuur wordt naar verwachting gewijzigd. De juristen van Thorbecke ondersteunen u graag  bij deze wetswijziging en de gevolgen die deze heeft voor uw publieke organisatie.

Wat verandert er precies in de Wob?

De juristen van Thorbecke houden de wetswijziging uiteraard nauwlettend in de gaten. Op welke punten wordt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aangepast?

  • De overheid hoeft onredelijke verzoeken om informatie niet in behandeling te nemen
  • Bij zeer omvangrijke verzoeken kan de beslistermijn worden verlengd
  • Zeer omvangrijke verzoeken kunnen gedeeltelijk worden behandeld
  • (Her)gebruik van openbare overheidsinformatie voor nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld apps) wordt makkelijker
  • Er komt een uniforme kostenregeling
  • Overheden die niet binnen 6 weken reageren op verzoeken om informatie hoeven geen dwangsom meer te betalen
  • De dwangsomregeling uit de Algemene wet bestuursrecht is niet langer van toepassing op de Wob. Zo wordt misbruik van de Wob voorkomen

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De juristen van Thorbecke adviseren u graag. Over de huidige wetgeving, maar ook over de implementatie van de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur. Wat is de impact van de wetswijzigingen voor u als gemeente? En hoe zorgen we er samen voor dat de nieuwe wetgeving juist wordt geïntegreerd in uw organisatie? Vragen die wij graag samen met u beantwoorden. De juristen van Thorbecke geven hiervoor een gedegen organisatieadvies. Zo bent u verzekerd van de juiste stroomlijning en het juiste gebruik van informatie binnen uw gemeente. Ook als u tijdelijke ondersteuning nodig heeft op uw juridische afdeling, bijvoorbeeld bij piekmomenten of bij afwezigheid van medewerkers, kunt u bij Thorbecke terecht. Onze professionele juristen adviseren en ondersteunen u op het gebied van privaatrecht, ruimtelijke ordening, bestuursrecht en bezwaar en beroep tot aan de Raad van State.

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Meer weten over de Wob en wat Thorbecke daarbij voor u kan betekenen? De ervaren juristen van Thorbecke adviseren u graag. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl  voor meer informatie.

Opdrachtgever aan het woord

 

Medewerker aan het woord

mr. Gerjo Bosch

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl