Naar één bestuurlijke verordening

De overgang van deze privaatrechtelijke overeenkomsten naar één bestuursrechtelijke verordening bestaat uit drie fasen. De juristen van Thorbecke doorlopen deze fasen samen met u.

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

Om tot een passend beleid te komen is eerst een goede inventarisatie van de bestaande overeenkomsten met nutsbedrijven nodig. Hierbij onderzoeken wij de inhoud van de contracten en de mogelijkheid tot opzegging ervan.

Fase 2: Plan van aanpak

Als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de betreffende overeenkomsten opgezegd kunnen worden, stelt Thorbecke samen met u een plan van aanpak op. In een aantal stappen werken we toe naar de nieuwe situatie. We stellen ook een aantal besluitmomenten vast. Het plan is zo ingericht dat alle belanghebbenden een rol spelen in het proces. Zodat we samen de gestelde doelen bereiken. 

Fase 3: Handboek Kabels & Leidingen (ontwerp en implementatie)

De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en het plan van aanpak leiden tot een Handboek Kabels & Leidingen. Een Handboek Kabels & Leidingen van Thorbecke bevat:

  • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI): afgestemd op uw wensen
  • Schadevergoedingsregeling:  een praktische beleidsregel voor de kosten van fysieke verlegging door een netbeheerder en de afwikkeling van nadeelcompensatie
  • Nadere regels: handvatten voor de uitvoering van werkzaamheden

De juristen van Thorbecke adviseren u

Meer weten over de overgang naar één bestuurlijke verordening? Of wat onze juristen verder voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl