Kabel- en leidingenrecht

Veel gemeenten hebben in het verleden met nutsbedrijven afspraken gemaakt over kabels en leidingen in de (gemeentelijke) ondergrond. Die afspraken gaan over onderwerpen als exclusieve levering, verlegkosten en de aanleg van kabels en leidingen in het algemeen. De afspraken zijn vaak vastgelegd in oude losse overeenkomsten.  Deze ‘oude’ overeenkomsten staan een actieve regie op de ondergrondse infrastructuur vaak in de weg. Wat kunt u hier aan doen? En hoe doet u dat? Thorbecke helpt u graag op weg.

Actief regie voeren over de ondergrondse infrastructuur

Steeds meer decentrale overheden zien ook dat de in het verleden gemaakte losse afspraken met nutsbedrijven niet langer wenselijk zijn. Bestaande overeenkomsten met nutsbedrijven worden opgezegd en er wordt gestreefd naar het instellen van bestuurlijk beleid (een verordening) met daarin één werkwijze en vergoedingenregime voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit geeft u de mogelijkheid om wél actief de regie te voeren over de ondergrondse infrastructuur binnen uw gemeente en daarmee kosten te besparen.  Voordat het zover is, moet eerst het juiste traject worden doorlopen. 

Wat kan Thorbecke voor u betekenen in dit traject?

De overgang van deze privaatrechtelijke overeenkomsten naar één bestuursrechtelijke verordening bestaat uit een drietal fasen. De juristen van Thorbecke doorlopen deze samen met u.  Zij beginnen met een haalbaarheidsstudie naar de specifieke nutsovereenkomsten binnen uw gemeente. In de laatste adviesfase stellen de juristen van Thorbecke een Handboek Kabels & Leidingen op. Met dit Handboek bent u verzekerd van een compleet pakket aan producten dat u als gemeente grip op de ondergrond geeft. In het Handboek Kabels & Leidingen zijn een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI), Nadere regels en een Schadevergoedingsregeling opgenomen. Het Handboek is ook gelijk bruikbaar met het oog op de Omgevingswet.

Graafschade

Jaarlijks ontstaan er nog altijd veel schades aan kabels en leidingen. Deze ‘graafschades’ zijn vaak het resultaat van onzorgvuldig graven, maar dat is niet altijd het geval. Adviesbureau Thorbecke is volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving bij kabel- en leidingschades en de daarbij behorende aansprakelijkheid. Is er sprake van graafschade? Wij adviseren u of en op wie deze schade te verhalen is.

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Benieuwd wat de juristen van Thorbecke voor u kunnen betekenen op het gebied van kabel- en leidingrecht of graafschades? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl