Inventarisatie bestemmingsplan

Bij de herziening van een bestemmingsplan is het belangrijk om  betrouwbare informatie te hebben over de actuele situatie in het gebied. Het verkrijgen en op juistheid controleren van deze gegevens is meestal complex en tijdrovend werk. Thorbecke ontwikkelde daarom een methode die enorm veel tijd en kosten bespaart.

Digitaal inventariseren van bestemmingplannen

De methode van Thorbecke vergelijkt de gegevens van de basisregistraties van de gemeente en koppelt deze met het ‘oude’ bestemmingsplan, inclusief koppeling met de basisregistraties Kadaster, BAG en WOZ. Zo brengen we de huidige situatie van een plangebied snel en compleet in beeld; een solide basis voor de verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan, de beheersverordening en toekomstige omgevingsplannen. Aanvullend kunnen we ook partiële herzieningen, wabo-vergunningen en afwijkingen/binnenplanse vrijstellingen in combinatie met milieuvergunningen digitaal inventariseren. Het resultaat is een actueel beeld van de huidige situatie in het gebied. De resultaten worden duidelijk gepresenteerd in kaarten, luchtfoto’s en overzichten. De voordelen van bestemmingsplaninventarisatie door Thorbecke zijn:

  • Snel resultaat (binnen drie weken)
  • Betrouwbaar
  • Kostenbesparend
  • Koppeling met foto's, kaarten en bestanden
  • Inzicht in actuele informatie
  • Alle vraagpunten helder in beeld
  • Volledige begeleiding en advisering tijdens het traject

Meer weten over inventarisatie van bestemmingsplannen door Thorbecke?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Of begeleiding en advisering door Thorbecke bij andere Ruimtelijke Ordening vraagstukken ? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl. Onze adviseurs helpen u graag!

Opdrachtgever aan het woord

 

Medewerker aan het woord

mr. Peter Scharenborg

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl