Handboek Kabels en Leidingen: ontwerp en implementatie

Voordat het Handboek Kabels & Leidingen kan worden ingevoerd, moet in elk geval gekeken worden of bestaande nutovereenkomsten kunnen worden opgezegd. Dit is een juridisch complex proces  waarin de juristen van Thorbecke gemeenten ondersteunen door een haalbaarheidsstudie naar opzegging van deze overeenkomsten uit te voeren. Thorbecke ondersteunt vanaf het moment van de inventarisatie van de bestaande duurovereenkomsten tot de opzegging hiervan en bij de overgang naar een verordening.

Waaruit bestaat het Handboek Kabels & Leidingen van Thorbecke?

Het handboek bestaat uit een compleet pakket aan producten die uw gemeente helpen met het actief regie voeren op de ondergrond. Het handboek Kabels en Leidingen omvat:

  • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI): afgestemd op uw wensen
  • Schadevergoedingsregeling:  een praktische beleidsregel voor de kosten van fysieke verlegging door een netbeheerder en de afwikkeling van nadeelcompensatie
  • Nadere regels: handvatten voor de uitvoering van werkzaamheden in de praktijk

De voordelen van het Handboek Kabels & Leidingen op een rij

  • Kostenbesparing bij verleggingen
  • Betere regievoering door van privaatrechtelijke overeenkomsten naar een publiekrechtelijke verordening te gaan
  • Verbetering bestaande verhouding tussen de gemeente en de netbeheerder door verordening
  • Helder en inzichtelijk voor gemeenten
  • Openbaar en transparant naar burgers
  • Te gebruiken bij de toekomstige Omgevingswet

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Meer weten over het ontwerp en implementatie van een Handboek kabels en leidingen voor uw gemeente? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl