Nulmeting gegevensmanagement

Is er bij uw organisatie ook al veel gedaan op het gebied van gegevensmanagement, maar is dit ad hoc of fragmentarisch gebeurd? Of is er wat meer aandacht besteed aan de organisatorische kant, maar is de kant van de gegevenskwaliteit wat onderbelicht geweest of andersom? Met onze nulmeting gegevensmanagement geven we u in korte tijd een beeld waar uw organisatie staat. Hiermee kunnen we voor u een plan van aanpak maken voor de komende jaren. Hierin nemen we de producten van gegevensmanagement op waaraan aandacht besteed moet worden. Geprioriteerd en passend bij de doelen en ambities van uw organisatie.

Scorecard gegevensmanagement als basis voor nulmeting

In de nulmeting maken we gebruik van de scorecard gegevensmanagement. Een scorecard waarmee de stand van zaken rond het gegevensmanagement binnen een organisatie in beeld kan worden gebracht. De scorecard biedt dé basis voor het uitvoeren van een betrouwbare nulmeting en is opgenomen als onderdeel van de GEMMA architectuur. Door haar brede kennis van gegevensmanagement was Thorbecke nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze scorecard. Tijdens de nulmeting besteden we via deskresearch en een aantal gesprekken of werksessies ook aandacht aan de zes aspecten uit ons het Thorbecke wiel voor informatiemanagement. Zo ontstaat er een totaalbeeld met concrete aanbevelingen. 

Resultaat: een rapportage met nulmeting

Met deze nulmeting ontvangt u binnen 6 weken een rapportage met een nulmeting en concrete aanbevelingen. Zo heeft u het inzicht en de koers in handen om alle ontwikkelingen binnen gegevensmanagement succesvol te laten verlopen. 

Peter van Capelleveen, Gemeente Zwolle

"Thorbecke deed onderzoek naar de status van gegevensmanagement binnen de gemeente op strategisch en tactisch niveau. Dit heeft geresulteerd in een helder advies en werkdocument dat is opgeleverd aan de directie. De nulmeting heeft ons inzicht gegeven in wat we moeten doen en welke stappen er nog gezet moeten worden. Ook is duidelijk geworden dat de ambitie om data gedreven te werken dé drive is voor goed gegevensmanagement."


De informatiemanagers van Thorbecke staan voor u klaar

Heeft u interesse in een nulmeting van uw gegevensmanagement? Of bent u benieuwd wat de adviseurs van Thorbecke nog meer voor u kunnen betekenen? Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

 

 

Contact

Telefoon: 088-883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl