Opdrachtgever aan het woord

Waterschap Zuiderzeeland

Nanda Tabor, programmamanager HWBP

Over: Informatiemanagement
’’De afgelopen jaren hebben wij ondersteuning gehad vanuit Thorbecke in de persoon van Yosef Mahmoud. Via onze manager Projectbeheersing, die een ‘rechterhand’ zocht, kwam zijn naam naar boven. Dat hij geen achtergrond had als risicomanager vonden we niet bezwaarlijk. Op basis van een goed gevoel bij hem en zijn competenties hebben we Yosef aangesteld. En van die keuze hebben we geen moment spijt gehad. Yosef heeft flinke stappen gezet. Met zijn persoonlijke kwaliteiten heeft hij zich de zaken snel eigen gemaakt en is hij razendsnel gegroeid waardoor hij uiteindelijk de functie van Manager Projectbeheersing heeft vervuld. Met zijn prettige, rustige persoonlijkheid zorgt hij voor een bepaald evenwicht. Ook is zijn interactie met de organisatie heel goed. Hij gaat op zoek naar kaders, informatie en meningen. Zijn gemeentelijke achtergrond helpt daarbij. Wat moet je als organisatie ontwikkelen en kunnen leveren om een project goed te kunnen uitvoeren? En om de gestelde kaders te bewaken? Met die opbouw heeft Yosef ons echt geholpen. Als kwaliteitsmanager heeft hij  bijgedragen aan het ontwikkelen van de nodige processen en het opzetten van de kwaliteitsborging voor projecten binnen ons waterschap. Ook heeft hij een adviesopdracht uitgevoerd voor de concern controller. De coaching en begeleiding die wij in het begin aan Yosef hebben besteed, hebben wij echt dubbel en dwars terugverdiend. We missen Yosef nu al. Als kwaliteitsmanager en als persoon.’’ 


Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl