Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Zwolle

Peter van Capelleveen, Strategisch adviseur/programmamanager

Over: interim gegevensmanagement

‘’Onze gegevensmanager ging met pensioen. Daarom zochten wij iemand die deze functie tijdelijk kon vervullen totdat de vacature definitief werd ingevuld. In het selectieproces kwam Thorbecke naar voren. We hebben gesprekken gevoerd met Erik Euwema en er was een klik. Erik is bij ons aan de slag gegaan voor een periode van negen maanden. Hij is echt op een rijdende trein gestapt, want we zaten middenin een reorganisatie en gegevensmanagement gaat altijd door. Dit betekende dat Erik naast een inhoudelijke rol ook een sturende rol had. Erik pakte alle werkzaamheden snel op en wist op een prettige en sociale wijze zijn positie binnen de organisatie te verwerven. Hij is een aanpakker en weet hoofd- en bijzaken snel van elkaar te onderscheiden. Hij komt niet gehaast over maar weet wel het tempo te behouden. Erik heeft zich bezig gehouden met de ontwikkelingsvraagstukken rondom ons gegevensmagazijn en ons nieuwe datadistributiesysteem. Zodat wij uiteindelijk de juiste beleidskeuzes konden maken. Hij heeft alles in kaart gebracht en al het voorwerk gedaan met de betrokken stakeholders. Het wordt een hele klus want alle verbindingen die er zijn moeten worden gemigreerd, waaronder een aantal live verbindingen. Erik deed ook onderzoek naar de status van gegevensmanagement binnen de gemeente Zwolle op strategisch en tactisch niveau. Dit heeft geresulteerd in een advies en een werkdocument dat is opgeleverd aan de directie. Een opdracht die niet voorzien was, maar die hij ook nog binnen deze periode voor ons heeft gedaan. Inmiddels is de vacature voor gegevensmanager weer vervuld en zijn we druk bezig met de realisatie van het datadistributiesysteem. Dit gaat met vallen en opstaan. En daarom hebben we besloten om hiervoor een projectleider in te huren. Drie keer raden wie dat is geworden!’’


Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl