Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Westerkwartier/CJG Westerkwartier

Mariëlle Mulderij, manager uitvoering jeugd

Over: Datagedrevenwerken
Om onze werkprocessen en dossiervorming te digitaliseren hebben we een nieuw regiesysteem aangekocht: Aeolus. Dit systeem moest nog helemaal worden ingericht naar onze eigen processen die ook nog moesten worden doorontwikkeld en verfijnd. Bovendien moest het nieuwe systeem aansluiten op de (informatie)behoefte van onze medewerkers. En vond ik het belangrijk om de juiste managementinformatie uit het systeem te kunnen halen. Een hele uitdaging dus. Zeker omdat we nog niet goed wisten wat het systeem allemaal kon. Thorbecke heeft ons geadviseerd bij de implementatie van het nieuwe systeem. Zij heeft de mogelijkheden onderzocht en helder gekregen wat wij precies wilden. Door haar ondersteuning hebben we nu de juiste informatie beschikbaar voor de juiste mensen. We kunnen zo sturen op onze instroom, doorlooptijden, de soorten casuïstiek en welke functionarissen wat oppakken. Ook heeft Thorbecke onze medewerkers getraind in het werken met Aeolus. Dit heeft ertoe geleid dat we nu een systeem hebben dat door iedereen op dezelfde manier wordt gebruikt. Door de juiste inrichting van het nieuwe systeem weten we nu waar we staan. We krijgen de juiste managementinformatie en kunnen zo een beter beleid ontwikkelen. Thorbecke heeft ons echt geholpen om inzicht te krijgen. In financiële en inhoudelijke zin heeft zij hieraan bijgedragen. Zoals wat stroomt er door naar de zwaardere jeugdhulp en wat doen we zelf?  Ook zijn we inmiddels bezig om de Sociale kaart in het systeem te zetten. Daarbij heeft Thorbecke ons ook ondersteund . En dat geeft een goed gevoel!’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl