Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Voorst

Henry Olsman, heffingsambtenaar

Over: 3D inhoudscontrole
"Ik stond eerlijk gezegd aanvankelijk zeer sceptisch tegenover deze wijze van controleren. Er zijn al meer initiatieven geweest op dit punt. Die kwamen bij ons niet verder dan de testfase, omdat de door ons gewenste nauwkeurigheid niet werd behaald. Bij de oplevering van de metingen door Thorbecke hebben wij dan ook met de bouwtekeningen in de hand nauwkeurig nagemeten. In een aantal situaties bleken onze kubieke meters onjuist. Eén situatie staat mij hierbij nog helder voor de geest: wij kwamen met de bouwtekening op een andere inhoud dan de berekening van Thorbecke. Na raadpleging van de foto’s bleek er een hele dikke rieten kap op de woning te zitten, die het inhoudsverschil veroorzaakte. In relatief veel andere situaties bleek het BAG-pandvlak onjuist ingetekend of afgebakend. De foute BAG-pandafbakening leidt ook tot een onjuiste berekening van de inhoud. De methode is daarom tevens een goede controle op de BAG-gegevens. Fouten in de pandgeometrie worden door ons als terugmelding aan de BAG geleverd. Ook komt er uitval ten aanzien van de typering van de deelobjectcodes. Een aangebouwde garage die niet aangebouwd blijkt te zijn, komt in deze werkwijze bijvoorbeeld naar voren. Het omgekeerde vindt ook plaats. Mijn conclusie: dit is een zeer efficiënte manier om de objectgegevens risicogericht te controleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl