Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Rheden

Tom Wijering, coördinator belastingen

Over: inventarisatie objectkenmerken
"Wij hebben Thorbecke voor onze gemeente in totaal 4800 objecten laten controleren. Vooral de fysieke objectkenmerkcontrole is ons erg goed bevallen. Thorbecke maakte hiervoor gebruik van Multiproces (de inventarisatie-app van Thorbecke). Wat erg goed beviel is dat de controle nauwgezet werd uitgevoerd en dat er een goede planning aanwezig was, die strikt werd nageleefd. Daardoor konden wij onze doelen op tijd halen en hebben wij een goed beeld gekregen van de kwaliteit van ons bestand. Bovendien heeft het bijgedragen aan de goede beoordeling van de waarderingskamer: "We hebben de
objectkenmerkcontrole gehaald!" En daar zijn we erg blij mee.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl