Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Nijkerk

Hanneke Meijer-de Leeuw, raadsadviseur

Over: Langetermijnagenda (LTA)

'Om de planning bij te houden gebruikten we altijd een excelbestand. De raadsgriffie had er een en de ambtelijke organisatie ook. Dat was niet echt overzichtelijk. Met de LTA hebben we nu alles in één programma zitten, dat ook voor alle betrokkenen openbaar toegankelijk is. Dat werkt ontzettend prettig. De LTA is heel gebruiksvriendelijk. De applicatie spreekt voor zich en is erg overzichtelijk. We kunnen er perfect selecties mee maken. En de raadsleden kijken er nu ook écht naar. In tegenstelling tot het excelbestand, dat veel minder duidelijk was… De raadsgriffie heeft regelmatig overleg met twee contactpersonen uit de ambtelijke organisatie over de planning. Zij zorgen ervoor dat de geplande onderwerpen en de openstaande moties en toezeggingen via de LTA onder de aandacht komen bij de juiste personen in de ambtelijke organisatie. De LTA is dus hèt instrument om te plannen voor de griffie en de organisatie samen. De agendacommissie van de raad gebruikt de LTA om de voorlopige agenda’s van de komende (raads)vergaderingen vast te stellen en als doorkijkje naar de maanden daarna. Als er voor een maand te veel onderwerpen gepland zijn, kan er op tijd aan de bel worden getrokken. Met de LTA kun je dus ook heel goed signaleren. En dat werpt zijn vruchten af. Het hele planningsproces verloopt nu veel transparanter én sneller.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl