Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Leeuwarden

Harrie Oppewal, teamleider GEO-informatie

Over: Optimalisatie WOZ, Overgang gebruiksoppervlakte

“Wij hebben al langere tijd vanuit Thorbecke ondersteuning op het gebied van gegevensbeheer. Op dit moment werken Marieke de Vries en Thijs de Boer op onze afdeling GEO-informatie. Marieke helpt ons met de WOZ-mutaties. Ook fungeert zij als assistent-projectleider bij het verplicht overgaan op taxeren naar gebruiksoppervlakten. Zij heeft alles helder in beeld en weet wat er moet gebeuren. Ze helpt om het project, waar ook Thijs de Boer voor is ingehuurd, draaiende te houden en dat bevalt erg goed. De samenwerking met Thorbecke is prima. Ik heb altijd als eerste contact met mijn regiomanager bij Thorbecke. Hij is mijn aanspreekpunt en zorgt voor een regelmatige terugkoppeling. En dat werkt heel prettig.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl