Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Leeuwarden

Wierd de Boer, ICT portefeuillehouder Sociale  Zaken

Over: Datagedreven werken

“We waren op zoek naar een partij die in zeer korte tijd de knelpunten boven tafel kon krijgen en een praktisch verbeterplan kon opleveren waar we direct mee aan de slag konden. Thorbecke gaf ons dat vertrouwen door de heldere presentatie, een duidelijke aanpak en een concrete planning. Het rapport kwam tot de kern en legde de vinger op de juiste zere plekken. De aanbevelingen waren dusdanig concreet, dat we deze direct bij de verschillende actiehouders konden uitzetten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl