Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Heerenveen

Tineke Span, kwaliteitsmedewerker

Over: Taxeren naar gebruiksoppervlakte
"De gemeente Heerenveen liep ertegenaan dat de in de BAG geregistreerde gebruiksoppervlakte onvoldoende bruikbaar was voor de waardebepaling op grond van de Wet WOZ. Het handmatig nalopen van alle woningen was voor ons niet haalbaar. Daarom hebben wij Thorbecke gevraagd of hiervoor niet een slimmere en minder tijdrovende oplossing bestaat. En die oplossing is er. Thorbecke heeft ons dit ‘live’ laten zien in een presentatie door een van de objecten in een hoogtekaart te zetten. Na een controle van de inhoud werd deze gelijk omgerekend naar de juiste gebruiksoppervlakte. Dit heeft ons doen besluiten om Thorbecke het hele woningbestand te laten controleren. Zo kunnen we ook de laatste fouten uit de BAG halen en kunnen wij het BAG-project eindelijk succesvol afronden. Bovendien maken we zo een goede start om tijdig te voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer voor het verplicht taxeren naar gebruiksoppervlakte."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar opdrachtgevers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl