Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Doesburg

Sonja Waijboer, Wmo-consulent

Over: Training AVG

‘De workshop ‘AVG op de werkvloer’ draagt bij aan een stuk bewustwording op het gebied van privacy in mijn dagelijkse werk. Door de workshop zijn mijn collega’s en ik kritischer geworden over wat we wel- en niet vastleggen. Er zijn interessante discussies gevoerd over interne- en externe samenwerking. Hierdoor is duidelijker geworden wat wel- en niet is toegestaan binnen de kaders van de AVG. Ook is duidelijk geworden dat we als organisatie nog een en ander moeten regelen. De workshop is op een vlotte, interactieve manier gegeven. Daardoor was het behalve interessant ook leuk om aan deel te nemen.’


Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl