Opdrachtgever aan het woord

Gemeente Bergen op Zoom

Kees Terstappen, raadsgriffier

Over: Langetermijnagenda (LTA)

'We hadden behoefte aan een beter overzicht van de raadsvoorstellen. Hier was totaal geen planning op en ook sturing ontbrak. Dat resulteerde altijd in overvolle raadsagenda's voor de zomervakantie en in december. Soms moesten daardoor extra vergaderingen worden ingepland. De Agendacommissie van de raad en de griffier vonden dat het anders moest. Dat is geprobeerd met wat knip en plakwerk in excel maar dat was het ook niet. De Langetermijnagenda van Thorbecke bood gelukkig uitkomst. Door de LTA is er steeds meer bewustwording ontstaan dat raadsvoorstellen ingepland moeten worden. Ook de aangenomen moties worden in de LTA gezet. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van de moties inzichtelijker wordt opgepakt. Voorheen werd vaak gewoon gezegd: de motie is uitgevoerd, zonder direct informatie te delen over het hoe en wat. Dat is nu helemaal anders geworden.  Nu is er meer het besef dat we moeten organiseren en plannen. Dat besef moeten we verankeren. Een kwestie van een lange adem, maar we weten wat het ons oplevert. De raadsvoorstellen zijn nu beter verspreid over het jaar, er is minder sprake van piekmomenten in juni en december. De uitvoering van moties is beter ‘volgbaar’. Raad en griffie zijn hier erg blij mee. De (attentietekst van de) LTA wordt gebruikt om fracties te prikkelen om alvast informatie te verzamelen en zich te verdiepen en voor te bereiden op de grotere (maatschappelijke) onderwerpen. De LTA is geen afrekeninstrument. Dat is nooit de intentie geweest en zeker ook niet de bedoeling. LTA helpt in de sturing binnen onze vergadercyclus.  Het is een fijn hulpmiddel als aanvulling op iBabs. In onderlinge dialoog werken we samen met de bestuursadviseurs aan dit hulpmiddel. Het is heel flexibel in gebruik. En als kers op de taart is het samenspel tussen de beleidsadviseurs en griffie verbeterd door de LTA!'Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl