Medewerker aan het woord

drs. ing. Sietze van Hemmen, adviseur

"Mijn achtergrond als stedenbouwkundige komt goed van pas in mijn functie als ontwikkelaar en ontwerper van de applicatie Langetermijnagenda (LTA). Een ontwikkeling van een applicatie is als ontwerpproces te vergelijken met dat van een stedenbouwkundig ontwerpproces: goed luisteren naar de wensen van de gebruikers, rekening houden met de technische mogelijkheden en een uitnodigend, gebruiksvriendelijk en kwalitatief ontwerp realiseren. Een project is voor mij geslaagd als alle betrokkenen, binnen de gestelde kaders, invloed hebben kunnen uitoefenen en hebben kunnen meedenken. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van applicaties, maar ook bij projecten binnen een gemeente. Medewerkers moeten betrokken worden en hun kennis en kunde kunnen inzetten. Bovendien wil ik als projectleider voorkomen dat een project alleen als 'mijn feestje' wordt gezien."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertise
Lange TermijnAgenda (LTA)

Uitgevoerde opdrachten
Ontwikkeling en ontwerp applicatie Langetermijnagenda (LTA), Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, Projectleiding herziening bestemmingsplan buitengebied, Onderzoek kwaliteit Wabo-taken gemeente en RUD, Beleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Inventarisaties voor herziening bestemmingsplannen, Handleiding schaalvergroting Agrarische Sector, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl