Publicaties

Jurisprudentie Planschade 2013

"Een praktijkboek dat in geen enkele kennisbibliotheek mag ontbreken."

De Jurisprudentiebundel Planschade bevat de interessantste uitspraken uit de periode 2012 tot april 2013. De bundel biedt zowel juridische adviseurs als degenen die over de waarde- en schadebepaling van planschade adviseren een stevige juridische basis in hun planschadepraktijk. 

Een breed scala aan onderwerpen rond planschade komt aan bod. De reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico en de forfaitaire aftrek, de complexe planologische vergelijking van uitwerkingsplannen onder de WRO en onder de Wro, de rol van planschade en/of een planschaderisicoanalyse bij besluiten over planontwikkeling, de toets op de financiële en economische uitvoerbaarheid en de planschadeovereenkomsten. Ook de onderbouwing van de waarde en de waardevermindering in het kader van planschade krijgen ruimschoots aandacht.

Relevante uitspraken zijn gerubriceerd naar onderwerp. Voor onderwerpen die nog niet geleid hebben tot een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met toepassing van artikel 6.1. Wro, zijn uitspraken van de rechtbanken opgenomen.

De auteur
De auteurs, mr. Tineke ten Have en mr. ing. Jolande Thoonen zijn autoriteiten op het gebied van planschade.

Bestellen
U kunt de jurisprudentiebundel bestellen via het onderstaand bestelformulier. De prijs bedraagt € 69,00 incl. BTW, excl. € 3,45 verzendkosten (binnen Nederland).

ISBN/EAN: 978-90-813535-4-0
Aantal pagina's: 400

 

De gemeente als weldaad. Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting’

‘Democratie heeft in mij nooit een begunstiger gevonden’. Het is een curieuze uitspraak van Johan Rudolph Thorbecke, de man die hoogstpersoonlijk van Nederland een democratie heeft gemaakt, via een eigenhandig geschreven grondwet. Uit die grondwet van 1848 kwamen een kieswet, een provinciewet en een gemeentewet voort. Die grondwet en de gemeentewet zijn twee van de grootste bestuurlijke monumenten uit onze nationale geschiedenis. Dit boek schetst op een verfrissende manier wie ze oprichtte, wat hem motiveerde en hoe 'het huis van Thorbecke' tot stand kwamen.

De gemeente als weldaad verscheen ter gelegenheid van de fusie van Taxon, GO en Thorbecke in september 2008. Het eerste exemplaar van het boek werd op 29 augustus uitgereikt aan oud-premier Ruud Lubbers, die ook het voorwoord schreef.

Auteur
Henk Povée

Bestellen
U kunt De gemeente als weldaad bestellen via het onderstaande bestelformulier. De kosten bedragen € 49,95 incl. BTW, excl. € 3,45 verzendkosten (binnen Nederland).


ISBN/EAN: 9789090234175
Aantal pagina's: 144

 

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl