Huurprijzenbeleid

Het juridisch kader is de afgelopen jaren aangescherpt op het gebied van het verhuren van vastgoed. Vooral de huurprijs vervult hierin een belangrijke rol. Een huurprijzenbeleid geeft handvatten voor een uniforme werkwijze die gemeentebreed gedragen wordt.

Waarom een huurprijzenbeleid opstellen voor uw gemeente?

Naast een uniforme werkwijze biedt een huurprijzenbeleid uw gemeente houvast. Ook kunnen lastige zaken, zoals maatschappelijke aspecten in combinatie met de Wet Markt en Overheid, erin worden vastgelegd. Een huurprijzenbeleid zorgt voor:

  • Transparantie: als gemeente laat u burgers en andere partijen duidelijk zien welke huurprijzen uw gemeente hanteert en hoe deze zijn bepaald
  • Consistentie: het huurprijzenbeleid zorgt ervoor dat gelijksoortige zaken gelijk worden behandeld en dat de huurprijs onafhankelijk van de afnemende partij wordt bepaald
  • Acceptatie: een heldere, begrijpelijke en aanvaardbare huurprijsbepaling zorgt voor acceptatie van de gehanteerde huurprijzen
  • Juistheid: het huurprijzenbeleid zorgt voor een correcte juridische uitvoering van de huurprijsbepaling volgens de Wet Markt en Overheid
  • Instructie: het huurprijzenbeleid functioneert als handleiding voor medewerkers binnen gemeenten

Maatschappelijke aspecten niet uit het oog verliezen

Met een huurprijzenbeleid dat aansluit op de wensen van alle gemeentelijke afdelingen, worden zaken zoals transparantie, staatssteun, oneerlijke concurrentie, consequentie en acceptatie van de inwoners opgepakt. Een samenhang tussen de maatschappelijke, politieke en financiële aspecten is hierbij belangrijk. De ervaren taxateurs van Thorbecke hebben ervaring met het opstellen van een passend huurprijzenbeleid. Zij adviseren u graag.

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl