Woningprijzen: hoe hoog ligt de lat?

Publicatie datum: 30 november 2021 09:24
Eigenlijk een vraag waar niemand antwoord op weet. Tot hoever stijgen de huizenprijzen komende jaren en wanneer is het woningtekort voorbij? Of komt er juist een daling in de huizenprijzen? Vele vraagstukken die bij het team vastgoedtaxaties van Thorbecke dagelijks voorbij komen. Onze taxateurs krijgen vaak de vraag om de marktwaarde te bepalen van een bepaald vastgoedobject. Maar is dat wel te bepalen in deze snel veranderende markt? Registertaxateur Pim Sacré vertelt meer!

Hoe is het verloop in 2021?

In het derde kwartaal is wederom een stijging van de transactiecijfers zichtbaar. De gemiddelde transactieprijzen waren landelijk 17,5 % hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Het aantal afgesloten hypotheken voor de aanschaf van een woning is in het tweede en derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds hele lange tijd afgenomen. Het aanbod van nieuwe woningen blijft duidelijk achter bij de vraagontwikkeling. Dit leidt tot sterk verminderd aanbod van koopwoningen waardoor er schaarste ontstaat dat verdere prijsstijgingen tot gevolg heeft. Zo is ook de verwachting voor 2022; een verder stijging van de prijzen en daling van het aanbod.

Bouwen, bouwen en nog meer bouwen?

Vaak is de gedachte dat als er woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad de schaarste minder wordt. En dat daardoor de prijzen zullen dalen. Dit is grotendeels waar. De Nederlandse Bank  (DNB) heeft onlangs een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat meer bouwen niet altijd de remedie is voor de hoge huizenprijzen. Het inperken van de kredietverstrekking zal een betere structurele oplossing zijn voor de hoge huizenprijzen vindt de DNB. Naar mijn idee is het belangrijk om te kijken naar een structureel plan om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Woningen toevoegen aan de woningvoorraad is dan ook van groot belang maar zal gepaard moeten gaan met  beperkingen op de kredietverstrekkingen. Alternatieve vormen van wonen is daarbij een goede mogelijkheid, te denken valt aan hoogbouw of Tiny Houses. Zeker de Tiny Houses zullen de komende jaren meer in ons land zichtbaar worden.  

Wat te doen als bouwgrond schaars is?

Sommige gebieden lenen zich er niet voor om grote woonwijken te bouwen. Dit is voornamelijk in dichtbevolkt stedelijk gebied. Hierdoor biedt het transformeren van winkels en kantoren naar woningen nu volop kansen. Voor de doorstroming van de woningmarkt is het denk ik belangrijk om goed te onderzoeken hoe de kopersmarkt er in een bepaald gebied uitziet. Dan kan er gericht worden gebouwd of verbouwd waardoor de doorstroming in de markt vordert.  Daarbij is behoefte aan een gebiedsgerichte aanpak waarbij de samenwerking tussen gemeenten en de gebruikers cruciaal is. Juist in een tijd (Corona) waar minder behoefte blijkt te zijn aan kantoorruimte kan een transformatie voor een win-win situatie zorgen.

Juiste bepaling van de marktwaarde

Met de juiste vak- en marktkennis is het zeker goed mogelijk om de marktwaarde te bepalen. Belangrijk is daarbij dat de taxateur goed op de hoogte is van marktontwikkelingen en vakinhoudelijk up-to-date is. Als taxateurs bij Thorbecke zijn wij gespecialiseerd in marktwaardetaxaties en we adviseren graag bij vraagstukken over diverse soorten vastgoed. 

>> Onafhankelijke Marktwaardetaxaties    

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl