De Omgevingswet: klaar voor de start?

Publicatie datum: 17 mei 2023 13:11
Vanaf 1 januari 2024 zullen overheden en burgers met elkaar ervaren wat goed gaat en wat (nog) niet na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om goed voorbereid aan de start te verschijnen, kun je oefenen en van daaruit leren en verbeteren. Adviseur informatiemanagement Veronique de Lint vertelt meer.

Een goede voorbereiding

Publieke organisaties zijn al geruime tijd intensief bezig met de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Belangrijk zijn 3 elementen: impact op de werkprocessen, de systemen en de kennis van de medewerkers. In hoofdlijnen komt het erop neer dat overheden in 2023 nog een aantal stappen zetten om:

  • het zaaksysteem goed in te richten
  • werkprocessen te ontwerpen en te verbeteren
  • afspraken te maken met partners en te werken volgens die afspraken
  • internetpagina’s inhoudelijk aan te passen aan de Omgevingswet
  • kennis over te brengen
  • te oefenen

Niet onderschatten

In deze laatste fase tot inwerkingtreding is oefenen een belangrijk onderdeel. Oefenen met nieuwe werkprocessen, toepasbare regels, samenwerking intern en met externe partners en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) in combinatie met het zaaksysteem. Oftewel, leren door te doen! Het organiseren en aanjagen van het oefenen is een niet te onderschatten klus. Er leven bij de medewerkers vaak veel vragen over de komst van de Omgevingswet. Het is ook aan te bevelen om belangrijke doelgroepen van tevoren informatie aan te bieden, zodat ook zij goed voorbereid zijn op de Omgevingswet.

Dikwijls hebben overheidsorganisaties al veel (technisch) getest, maar veelal is dit gedaan door de ontwikkelaars en direct betrokkenen. Mijn ervaring is om goed te inventariseren wie er allemaal zou moeten oefenen en hen enthousiast te krijgen om mee te doen en dit goed te plannen. Zo krijgen medewerkers beter zicht op hun eigen toekomstige werkzaamheden en ervaren ze hoe hun werk onderdeel is van de werkende keten. Plan bijvoorbeeld (vervolg)sessies naast het overbrengen van basiskennis waarin medewerkers aan de hand van casussen de effecten kunnen ervaren in de praktijk, om daar samen van te leren. 

Agenderen en prioriteren van verbetervoorstellen 

De lessen die opgedaan worden bij het oefenen moeten worden vertaald naar concrete verbetervoorstellen voor de werkprocessen, de (regionale) samenwerkingsafspraken, de dienstverlening of het DSO. Met de betrokkenen dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden, zodat de uitvoering bij de inwerkingtreding goed verloopt. Met de realisatie van verander- of verbetertrajecten en de implementatie daarvan kan aanzienlijke winst behaald worden.

Meer weten?

Mocht u interesse hebben in een gesprek met Thorbecke over de Omgevingswet, dan staan wij u graag te woord. U kunt contact opnemen met één van mijn collega’s van Thorbecke informatiemanagement op het algemene nummer 088-8883000. 
 

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl