Opleiding WOZ juridisch specialist

Voor wie?

De opleiding Juridisch specialist is bedoeld voor alle medewerkers binnen de WOZ.

Inhoud en programma

De opleiding Juridisch specialist wordt verspreid over 3 dagdelen gegeven en bevat de volgende modules:

 • Specialisatiemodule Objectkenmerken algemeen
  Deze module legt een uniforme beschrijving van kenmerken om op een professionele wijze een WOZ-taxatie te kunnen laten vastleggen uit.
 • Specialisatiemodule Procedures
  Deze module onderzoekt welke procedures voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften in het kader van de wet WOZ gebruikt moeten worden om op een professionele wijze de WOZ uit te kunnen voeren. 
 • Specialisatiemodule Taxatie algemeen
  Deze module legt uit en past toe welke begrippen, methodieken en modellen gebruikt moeten worden om een WOZ-taxatie op een professionele wijze uit te kunnen voeren.
 • Specialisatiemodule Wet- en regelgeving algemeen
  Deze module past de wet- en regelgeving met betrekking tot het op een professionele wijze uitvoeren van een WOZ-taxatie toe.
 • Specialisatiemodule Wet- en regelgeving verdieping woningen
  Deze module past de wet- en regelgeving met betrekking tot het op een professionele wijze uitvoeren van een WOZ-taxatie van een woning toe.
 • Specialisatiemodule Wet- en regelgeving verdieping niet-woningen
  Deze module past de wet- en regelgeving met betrekking tot het op een professionele wijze uitvoeren van een WOZ-taxatie van een niet-woning toe.

Lesmethode

Onze docenten behandelen tijdens de opleiding bovenstaande modules volgens de vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer. Na het behandelen van de theorie nemen onze docenten ook een proefexamen af. Dit examen bespreken zij vervolgens uitgebreid met de cursisten.

Examen

Na afloop van de cursus kunnen cursisten zich zelf aanmelden bij het SVMNIVO voor het examen. De kosten voor dit examen zijn niet bij de cursus inbegrepen. Voor het afleggen van dit examen is een voldoende voor het examen WOZ-medewerker vereist.

Startdatum opleiding

De startdatum en planning van de opleiding WOZ juridisch specialist is binnenkort beschikbaar.

Opleidingskosten

De online opleiding kost € 740,- (excl. btw) per deelnemer. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal (opdrachten, presentaties, oefenexamens) en het boek WOZ-Katern Vakbekwaamheid.

Voorwaarden aanmelding

De factuur wordt na aanmelding verzonden, de inschrijving is pas definitief na betaling. 
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos worden overgeschreven op naam van een collega uit dezelfde organisatie.
Tot 14 dagen voor de start kan de aanmelding kosteloos (eenmalig) worden doorgeschoven naar de eerstvolgende opleiding. 
Tot 14 dagen voor de start is een aanmelding te annuleren tegen betaling van 15% administratiekosten.
Inhalen van modules bij afwezigheid is (online) mogelijk voor  € 150,-  (excl. btw) per module.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl