Opleiding WOZ-gegevensbeheerder

Voor wie?

Om deel te nemen aan de opleiding WOZ-gegevensbeheerder moet de basismodule WOZ-medewerker met een voldoende zijn afgerond. 

Inhoud en programma

De opleiding WOZ-gegevensbeheerder  bevat de volgende specialisatiemodules:

 • Specialisatiemodule Basisregistraties algemeen
  Deze module legt uit welke Basisregistraties gebruikt moeten worden om op een professionele wijze het WOZ-proces uit te kunnen voeren.
 • Specialisatiemodule Basisregistraties verdieping
  Deze module onderzoekt welke Basisregistraties gebruikt moeten worden om op een professionele wijze een WOZ-taxatie uit te kunnen voeren. 
 • Specialisatiemodule Kwaliteitszorg algemeen
  Deze module past de afstemming en synchronisatie van werkprocessen en protocollen die gehanteerd moeten worden om op een professionele wijze het WOZ-proces uit te kunnen voeren in de dagelijkse praktijk toe.
 • Specialisatiemodule Kwaliteitszorg gegevens verdieping
  Deze module construeert de afstemming en synchronisatie van werkprocessen en protocollen die gehanteerd moeten worden om op een professionele wijze een WOZ-taxatie uit te kunnen voeren.
 • Specialisatiemodule Objectkenmerken algemeen
  Deze module legt een uniforme beschrijving van kenmerken om op een professionele wijze een WOZ-taxatie te kunnen laten vastleggen uit.
 • Specialisatiemodule Objectkenmerken verdieping
  Deze module zorgt voor een uniforme beschrijving van kenmerken om op een professionele wijze een WOZ-taxatie te kunnen laten vastleggen. 
 • Specialisatiemodule Wet- en regelgeving algemeen
  Deze module past de wet- en regelgeving met betrekking tot het op een professionele wijze uitvoeren van een WOZ-taxatie toe.

Lesmethode

Onze docenten behandelen tijdens de opleiding bovenstaande modules online volgens de vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer. Na het behandelen van de theorie nemen onze docenten ook een proefexamen af. Dit examen bespreken zij vervolgens uitgebreid met de cursisten. Na afloop van de cursus kunnen cursisten zich zelf aanmelden bij het SVMNIVO voor het landelijke examen voor WOZ-gegevensbeheerder. 

Startdatum online opleiding

De opleiding WOZ-gegevensbeheerder wordt online gegeven en start op:

 Datum

 Tijd

 Module

 Maandag 26 oktober 2020

 09:00-12:00 uur

 Basisregistraties

 Woensdag 28 oktober 2020

 09:00-12:00 uur

 Basisregistraties

 Maandag 2 november 2020

 09:00-12:00 uur

 Kwaliteitszorg en objectkenmerken

 Woensdag 4 november 2020

 09:00-12:00 uur

 Wet- en regelgeving

 Maandag 9 november 2020

 09:00-12:00 uur

 Wet- en regelgeving

 Woensdag 11 november 2020

 09:00-12:00 uur

 Examentraining


Opleidingskosten

De online opleiding kost € 695,- (excl. btw) per deelnemer. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal (syllabus, presentaties, oefenexamens).Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl