BAG-beheertoets

De Wet BAG verplicht gemeenten de basisgegevens over gebouwen en adressen niet alleen bij te houden in één geautomatiseerd systeem , maar ook om de kwaliteit ervan te bewaken. Dat vereist zorgvuldige controle- en beheerprocedures. Met Thorbeckes BAG-beheertoets krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw gegevens, processen en applicaties.

Uitgevoerd door ervaren auditors

De BAG-beheertoets wordt uitgevoerd door ervaren auditors en een specialist die ook betrokken is bij de uitvoering van de officiële BAG-beheeraudit. De BAG-beheertoets is opgebouwd uit modules die aansluiten op de audit en de verificatiepunten van het ministerie van I&M. Bij het uitvoeren van de BAG-beheertoets gebruiken we CheckMate. Daarnaast houden we interviews met betrokken medewerkers. Aanvullend bieden wij desgewenst ondersteuning op maat om de kwaliteit van de BAG te optimaliseren.

De voordelen van de BAG-beheertoets

  • Inzicht in kwaliteit gegevens, processen en applicaties
  • Aansluitend op audit en verificatiepunten van het ministerie van I&M
  • Ondersteuning bij verbetertrajecten

Meer weten over de BAG-beheertoets?

Wilt u meer weten over de BAG-beheertoets en de mogelijkheden? Of weten wat onze adviseurs nog meer voor u kunnen betekenen bij het beheren van uw basisregistraties?
Bel 088-8883000 of stuur een e-mail naar info@thorbecke.nl.

Opdrachtgever aan het woord

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl