Voorzieningenscan

Voorzieningen: we maken er elke dag gebruik van. Denk aan het zwembad, de sportvereniging, de huisartsenpraktijk of scholen. Deze maatschappelijk voorzieningen maken steden en dorpen leefbaar. Maatschappelijke voorzieningen in gemeenten staan meer en meer onder druk. Bijvoorbeeld door de gewijzigde bevolkingsomvang en -samenstelling en bezuinigingen in de maatschappelijke en culturele sector. Hoe weet u nu of het voorzieningenniveau in een wijk, dorp, stad of regio nog aansluit op de maatschappelijke vraag? De Voorzieningenscan van adviesbureau Thorbecke helpt u om antwoord op deze en andere vragen te geven.

Hoe werkt de Voorzieningenscan?

De Voorzieningenscan geeft een overzicht van alle objecten, in publiek en privaat eigendom, die een maatschappelijke functie huisvesten. De huidige situatie aan maatschappelijke voorzieningen wordt vergeleken met de maatschappelijke vraag en het aanbod van voorzieningen in vergelijkbare gemeenten. De vraag wordt bepaald door de demografische opbouw te koppelen aan landelijke kengetallen en de Thorbecke-benchmark. In één oogopslag wordt inzichtelijk aan welke voorzieningen een tekort is en aan welke een overschot. De vastgoedadviseurs van Thorbecke geven invulling aan de vraagontwikkeling naar maatschappelijke voorzieningen in uw gemeente tot 2030. Dit doen zij door het toevoegen van het demografisch prognosemodel en aandacht voor culturele, socio-economische, technologische en politiek- organisatorische trends en ontwikkelingen. De Voorzieningenscan is geen applicatie, maar een onderzoek met analyse dat u handvaten geeft voor strategisch portefeuillemanagement.

Met de Voorzieningenscan van Thorbecke:

  • analyseren de adviseurs van Thorbecke voor u alle bekende data vanuit de WOZ, BRK en BAG.
  • monitoren zij vervolgens het aanbod van maatschappelijke voorzieningen in uw gemeente.
  • brengen zij  met trendlijnberekeningen en demografische prognoses de toekomstige vraag naar maatschappelijke voorzieningen in beeld.
  • ontvangt u (kostenefficiënt) een gedegen inventarisatie van uw maatschappelijk vastgoed (locaties, kenmerken) en krijgt u kwalitatief hoogwaardige informatie.
  • is het voor u mogelijk om de juiste strategische keuzes te maken en uw vastgoed optimaal te beheren.

De vastgoedadviseurs van Thorbecke staan voor u klaar!

Advies nodig? Of meer weten over de Voorzieningenscan? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Eelco Bakker


Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl