Invoering Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.  Hierdoor wordt voor overheden de uitgifte van bouwkavels aan particulieren en ondernemers door het grondbedrijf in de heffing van vennootschapsbelasting meegenomen.

Grondbedrijven en grondexploitaties: waar moet u op letten?

Als overheidsinstelling doet u er verstandig aan om in de gevoerde grondexploitaties in het grondbedrijf rekening te houden met de financiële consequenties. De financiële gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de fiscale winst en het tarief. 

Juiste taxatie van grondposities en vastgoed

De fiscale winst van het grondbedrijf wordt onder meer bepaald door de waarde van grondposities op 1 januari 2016 en daarna door de waardeontwikkeling van die posities. De waarde van grondposities in de openingsbalans bepaalt ook de omvang van de winst in de toekomst. Het is dus belangrijk om voor de balans tot een goede waardepaling te komen. De waardering van de grondposities of ander vastgoed moet gebaseerd zijn op de waarde in het economisch verkeer: de marktwaarde. Boekwaardes of in het verleden betaalde koopprijzen door de gemeente hebben in dit verband geen betekenis. 

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De gecertificeerde taxateurs van Thorbecke  kunnen deze marktwaarde voor u bepalen. Thorbecke waardeert waar nodig ook de rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld bouwclaims. Meer weten over taxaties door Thorbecke? Bel 088-8883000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Peter Kobes RT

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl