Grondprijzennota

Regelmatig stelt het college van B&W een grondprijzennota vast. Hierin worden het grondprijzenbeleid en de hoogte van de (bouw)grondprijzen vastgelegd. Een grondprijzennota biedt houvast en geeft inzicht in de wijze waarop het gronduitgiftebeleid wordt geconcretiseerd. Maar sluit de reeds vastgestelde nota nog wel aan bij de actuele marktwaarden? De onafhankelijke taxateurs van Thorbecke geven u graag antwoord op deze en andere vragen.

Is de grondprijzennota van uw gemeente nog actueel? 

Wilt u weten in hoeverre uw vastgestelde grondprijzennota nog aansluit bij de actuele marktwaarden? Dan is een juist onderbouwde taxatie van belang. De gecertificeerde taxateurs van Thorbecke zijn bekend met de verschillende taxatiemethoden en kunnen u vanuit die expertise adviseren over de  grondprijzen in uw gemeente. Met het taxatieadvies van Thorbecke:

  • weet u zeker dat u de grond niet onder de marktwaarde verkoopt en voorkomt u mogelijke staatssteun
  • bent u verzekerd van een duidelijk uitgiftebeleid op waardeniveau
  • beschikt u over onderbouwde stukken voor het College van B&W

De taxateurs van Thorbecke adviseren u graag

Wilt u uw grondprijzennota laten actualiseren? Of heeft u ergens anders een taxatierapport voor nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen. Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl.

Medewerker aan het woord

Erik-Jan den Boef RT

 

 

 

 

 

 

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl