Opdrachtgever aan het woord

De Kompanjie

Johannes Terpstra, informatiemanager

Over: Datagedreven werken

“Om beter te kunnen sturen op de Jeugdhulp willen we optimaal gebruik maken van onze data. Ik vind  het belangrijk om te weten welke uitdagingen er liggen binnen de Jeugdhulp  en welke sturingsmogelijkheden er vervolgens zijn. Zodat de juiste ondersteuning aan de jeugdigen in onze gemeenten geboden kan worden. Thorbecke heeft ons geadviseerd over hoe we onze data zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Zij heeft onze visie vertaald naar vragen als: waar willen we inzicht in, met welke reden en wat gaat er gebeuren met de informatie? Daarvoor is zij in gesprek gegaan met diverse medewerkers binnen het Sociaal Domein. Op een hele menselijke manier heeft zij medewerkers betrokken bij de inzet van IT binnen het Sociaal Domein. Ze heeft begrip en draagvlak weten te creëren voor nieuwe oplossingen in werkwijze. Door de verbinding die Thorbecke van IT naar de mensen heeft gelegd, is er meer structuur en overzicht ontstaan. We kunnen nu gerichte sturingsinformatie uit onze data halen en we hebben meer inzicht in de Jeugdhulp. Hier ben ik blij mee.”


Terug naar opdrachtgevers


Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen


Thorbecke Nieuwsbrief


Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl