Medewerker aan het woord

Geertjan Hoekstra RT, senior registertaxateur/rentmeester

"Als taxateur en rentmeester werk ik onder meer voor de provincie Friesland en voor Alliantie de Markermeerdijken en kom ik met diverse soorten vastgoed in aanraking. Van bijvoorbeeld percelen natuur tot woningen of  bijzondere objecten zoals jachthavens, windmolens en industriële objecten. Voor het taxeren heeft Thorbecke eigen tools en applicaties ontwikkeld met slimme taxatiemodellen. Zoals Checkmate en GIS. Hierin houden we de historie bij van wat we allemaal getaxeerd hebben. Daardoor kosten taxaties minder tijd en kunnen we scherpe tarieven neerleggen bij onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd leveren we uiteraard de kwaliteit die opdrachtgevers van ons gewend zijn."

 


Expertise
Erfpacht, Minnelijke verwerving en onteigening, Planschade, WOZStaatssteuntaxaties
Ingeschreven als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

Uitgevoerde opdrachten
Diverse specialistische (erfpacht)taxaties

Terug naar medewerkers

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én i samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl