Waarom (stuur)informatie en data binnen het sociaal domein zo ingewikkeld is…

Publicatiedatum: 10 november 2020 09:13
‘’We weten het allemaal. Er gaat veel geld rond in het sociaal domein. Daarnaast weten we ook allemaal dat we graag grip op deze kosten willen krijgen. En daarvoor hebben we data nodig. Maar die data krijgen we pas als de informatiehuishouding op orde is. En dat is nu net waar het binnen het sociaal domein vaak nog aan schort…‘’ Zo vertelt adviseur Adriënne Bombeld.

Zaakgericht werken en het sociaal domein. Zijn het inmiddels twee handen op één buik?

‘’Nee, zeker niet…. Je ziet vaak dat de gemeentebrede implementatie van zaakgericht werken vooruit loopt op het sociaal domein. Het sociaal domein is nog niet zo ver om direct aan te haken en hierop in te springen. Daarbij is er een grote kloof tussen bedrijfsvoering, ICT en het sociaal domein. We hebben te maken met heel verschillende type mensen. Bedrijfsvoering en ICT spreken een andere taal dan het sociaal domein. Het schuurt nog aan alle kanten. De kloof tussen de bedrijfsvoering en ICT is groot. Bovendien zijn de benodigde data niet beschikbaar of van onvoldoende kwaliteit. De basis in de informatievoorziening, en daarmee de basis van data gedreven werken, is niet op orde. En dat is zonde want beschikbare goede data is onmisbaar om grip op de kosten te krijgen. 

Waar zit de grootste uitdaging bij het optimaliseren van de informatiehuishouding?

Inmiddels zijn er diverse gemeenten enthousiast aan de slag gegaan met het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het opbouwen van bijvoorbeeld dashboards. Voor ieder is het een zoektocht maar uiteindelijk wel een haalbare puzzel. De moeilijkste stap blijkt de start. Waar kun je nu eigenlijk het beste beginnen? Je informatiehuishouding en de behoefte aan stuur- en managementinformatie zijn met elkaar verweven. Want wil je aan de achterkant stuurinformatie kunnen ontsluiten, dan moet dit wel ergens aan de voorkant vastgelegd worden. Andersom geldt hoe duidelijker je proces, hoe sterker je stuur- en managementinformatie. 

Wat zie jij in de praktijk vaak misgaan?

Wat ik veel en vaak zie, is dat gemeenten óf ergens beginnen zonder plan, óf dat ze het plan tot in detail klaar willen hebben, voordat ze kunnen beginnen. Dit klinkt wat tegenstrijdig maar het is wel de praktijk. Beginnen zonder plan is mogelijk maar het risico is groot dat je in praktijk ergens vastloopt. Dit omdat er vele factoren van invloed zijn op het proces én omdat alle onderdelen met elkaar verweven zijn. Overzicht op deze verwevenheid is grotendeels bepalend voor je succes. Aan de andere kant moet je ook weer zien te voorkomen dat je een plan tot in detail vast hebt liggen. Vooraf kun je immers niet álles overzien. De kaders kun je neerzetten maar gaandeweg kom je tot inzichten en wellicht een veranderende werkelijkheid. Zorg er dus voor dat het mogelijk is om het plan bij te stellen zodra dat mogelijk is, op basis van een weloverwogen keuze.  

Waar zie jij nog kansen?

Zoals ik al eerder zei, zie en merk ik de kloof tussen ICT, bedrijfsvoering en het sociaal domein. Voor velen wellicht herkenbaar. Het sociaal domein staat ‘gevoelsmatig’ verder van ICT en bedrijfsvoering af dan andere onderdelen in de organisatie. Het is een groot en complex vraagstuk. De werkdruk is hoog en het gevoel van ‘onvermogen’ is ook vaak aanwezig. Want ja ‘we zijn hulpverlener, en wij zijn er voor onze inwoner’. En dat is een feit! Maar deze situatie wordt in negatieve zin voelbaar, op het moment dat een afdeling ‘aan zijn lot wordt overgelaten’. Dat er veel hulpverleners zijn is uitstekend. Zij weten precies wat ze doen en waarom. Combineer dit met de juiste collega vanuit ICT en bedrijfsvoering en dan is de vooruitgang binnen handbereik. Aarzel niet en ga ervoor!‘’

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl