Waardering niet-woningen in relatie tot Covid 19

Publicatiedatum: 15 november 2021 11:11
Veel uitvoeringsorganisaties hebben in 2021 bij bepaalde categorieën niet-woningen een afwijkende toestandspeildatum gehanteerd. Op deze manier werd er in de waardevaststelling rekening gehouden met de beperkingen in het gebruik, als gevolg van de covid-19 maatregelen die weliswaar golden op 1 januari 2021, maar nog niet op de waardepeildatum 1 januari 2020.

Invloed op de waarde

Ook hebben uitvoeringsorganisaties bij sommige categorieën niet-woningen, waarbij sprake was van een significante invloed van de covid-19 maatregelen, de beschikkingen later uitgedaan om een beter beeld te krijgen op de waarde invloed.

De verwachting

Hoewel het nog hoogst onzeker is, is het de verwachting dat op 1 januari 2022 minder beperkingen als gevolg van Covid-19 van toepassing zijn dan op de waardepeildatum 1 januari 2021. Het hanteren van eenzelfde redenatie als eerder is gedaan, zou ertoe leiden dat er ook nu wordt uitgegaan van een afwijkende toestandspeildatum. Dit zou betekenen dat de WOZ-waarden voor deze niet-woningen hoger uitvallen, omdat er sprake is van ruimere gebruiksmogelijkheden. Dit aangezien kopers/huurders en verkopers/verhuurders vermoedelijk al bij transacties rond de waardepeildatum zijn uitgegaan van de geldende maatregelen op de waardepeildatum. En de hoop dat deze in de loop van het jaar weer verder versoepeld zouden worden.

Tot slot

Bovenstaande betekent dat de versoepelingen op 1 januari 2022 geen bijzondere omstandigheden vormen om een afwijkende toestandsdatum te hanteren.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl