Van uitstel komt afstel 

Publicatie datum: 1 juni 2022 10:47
Van uitstel komt afstel. Een bekend gezegde dat in de praktijk vaak een kern van waarheid lijkt te hebben. Maar… gaat dit ook gelden bij de nieuwe omgevingswet? Pim Sacré, registertaxateur RT, licht een en ander toe.

Wat was ook alweer het doel van de omgevingswet? 

Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling bundelen en overzichtelijker maken. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten of een vergunning aan te vragen en te krijgen voor de uitbreiding van een woning en/of bedrijfspand. Als gevolg daarvan zullen voor een initiatief minder afzonderlijke vergunningen nodig zijn en de doorlooptijd van de aanvraag wordt teruggebracht tot maximaal 8 weken. Terwijl deze nu soms 26 weken bedraagt.

Uitstel van invoerdatum

In juni 2021 kwam het bericht van onze minister dat ongeveer een jaar later (op 1 juli 2022) de nieuwe omgevingswet zou worden ingevoerd. Reden van uitstellen was dat er meer tijd nodig was om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te implementeren en de diverse betrokken partijen op elkaar af te stemmen. Begin 2022 kwamen de geruchten echter al dat er mogelijk sprake zou zijn van een uitstel van de invoering van deze wet en dat 1 juli 2022 niet haalbaar zou zijn. Begin februari van dit jaar gaf minister De Jonge aan dat de invoering zou worden opgeschoven naar 1 oktober 2022 of mogelijk zelfs 1 januari 2023. Inmiddels weten wij dat oktober 2022 ook niet haalbaar bleek waardoor nu de definitieve datum vaststaat op 1 januari 2023. Maar hoe vast is vast? En is dit een keiharde datum? Volgens Minister de Jonge wel. Dit in tegenstelling tot de softwareleveranciers en enkele politici. Zij geven aan dat 1 januari 2023 ook niet haalbaar zal zijn. Sommige politici pleiten zelfs voor afstel omdat zij vrezen dat de huidige opzet van deze nieuwe wet niet goed gaat werken, dat het systeem te complex is en dat het daardoor zijn doel voorbij gaat. 

Van uitstel komt afstel. Of toch niet?

In de loop van het jaar zullen wij wellicht meer duidelijkheid krijgen of de invoeringsdatum van 1 januari gehaald gaat worden of dat er toch afstel komt. Minister De Jonge is hierin echter duidelijk: de nieuwe omgevingswet komt er en wel per 1 januari 2023. Ondanks deze verruiming zal het voor overheden nog een hele klus zijn om alles te implementeren en op een goede manier op elkaar af te stemmen voor 1 januari 2023. 

Wat verandert er voor ons als taxateur met de nieuwe wet?

Bij aanvragen voor direct en indirecte planschade (in de Omgevingswet heet dit ‘nadeelcompensatie’) worden wij veelal gevraagd een taxatie uit te voeren om de uiteindelijke schade te kunnen bepalen. Maar met welke plannen en data moeten wij rekening houden? Het schademoment wordt in de Omgevingswet verlegd naar het moment waarop de vergunning voor de ontwikkeling wordt verleend, melding wordt gedaan van de activiteit aan het bevoegd gezag of wanneer daadwerkelijk wordt gebouwd in de omgeving. Binnen de Omgevingswet zal bij nadeelcompensatie bij indirecte planschade bovendien worden gekeken naar de omgevingsvergunning en niet meer naar planmaximalisatie. Zo zullen wij als taxateur dus een andere wijze van taxeren moeten gaan hanteren na de invoering van de Omgevingswet. 

Bent u er klaar voor?

Binnen Thorbecke hebben wij jarenlange ervaring in het ondersteunen van gemeenten bij diverse vraagstukken. Zo ook bij de Omgevingswet. Wij kunnen u adviseren bij het implementeren van de omgevingswet, het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan, maar ook het uitzoeken van verordeningen en deze vooruitlopend aanpassen in lijn met het omgevingsplan. Onze taxateurs, juristen en informatiemanagers adviseren en ondersteunen u graag bij het implementeren van deze nieuwe wet. 

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl