Schoon over naar de toekomst

Publicatiedatum: 28 januari 2020 13:03
De term ‘schoon over’ wordt vaak gebruikt in combinatie met belastingsamenwerkingsverbanden die nieuwe toetreders krijgen. Om te voorkomen dat te laat wordt ontdekt dat er achterstanden of fouten in de bestanden zitten, worden uitgebreide bestandscontroles uitgevoerd. Thorbecke voert deze controles sinds jaar en dag uit voor diverse belastingsamenwerkingsverbanden.

Bestandscontroles

Ervaren deskundigen interpreteren de controles die zijn uitgevoerd met onze applicatie CheckMate en rapporteren hierover. Deze bestandscontroles richten zich op:

  • volledigheid van de BAG, WOZ en BRK bestanden
  • verschillen tussen BRK en Stuf-TAX bestanden
  • verschillen WOZ-administratie en LV WOZ
  • verschillen BAG-administratie en LV BAG
  • kwaliteit van de BAG en WOZ bestanden
  • actualiteit van de BAG en WOZ bestanden
  • juistheid van de BAG en WOZ bestanden
  • bruikbaarheid ten behoeve van het modelmatig waarderen
  • uniformiteit in aanduiding van de (object)gegevens

Vertrouwen is goed maar controle is beter

Steeds vaker zien wij echter dat deze uitgebreide controles ook worden aangevraagd als reguliere periodieke controles. Niet alleen vanuit de WOZ, maar ook vanuit de BAG en de BGT. In het kader van de transitie naar gebruiksoppervlakte komen er al veel verschillen aan het licht tussen de BAG en de WOZ. Meestal gaat het dan om verschillen in geometrie. Ook zaken als verschil in bouwjaar en verschil in gebruiksdoel zijn het waard om uit te zoeken. Wanneer de samenhangende objectregistratie een feit is, dienen deze verschillen grotendeels te zijn opgelost. Bent u benieuwd of uw basisregistraties klaar zijn voor de toekomst? Doe dan een uitgebreide controle. Want vertrouwen is goed maar controle is beter!
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl