Samenhangende objectenregistratie (SOR)

Publicatiedatum: 16 april 2020 08:54
Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de komst van de samenhangende objectenregistratie (SOR). Deze samenhangende objectenregistratie moet een uniforme registratie zijn met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt.

Locatiecomponenten spelen een belangrijke rol

In de samenhangende objectenregistratie is een belangrijke plek weggelegd voor alle basisregistraties die informatie bevatten met een locatiecomponent. Het gaat om de Basisregistraties:

  • adressen en gebouwen (BAG)
  • topografie (BRT)
  • grootschalige topografie (BGT)
  • kadaster (BRK) 
  • WOZ (BRWOZ)
  • ondergrond (BRO)

In 2018 en 2019 zijn een viertal verkenningen uitgevoerd, onderverdeeld naar de thema's Water, Wegen, Natuur/Landschap en Bouwwerken. Op 26 februari 2020 is de verkenning van de werkgroep Bouwwerken opgeleverd. 

En hoe nu verder? 

Een groot aantal gemeenten zet ondertussen voorzichtige stappen in de realisatie van de samenhangende objectenregistratie. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de basisregistraties. Soms door verschillende basisregistraties met elkaar te vergelijken. 

Vorm een visie

Belangrijk is dat u een visie vormt op de wijze waarop de samenhangende objectenregistratie in uw organisatie gaat werken. Hierbij kan het helpen om de huidige knelpunten in het beheer van de basisregistraties in beeld te brengen. Waar liggen de kansen door processen beter in te richten of processen samen te voegen? Welke acties kunnen hieraan worden verbonden? Welke functionarissen zijn hiervoor nodig? Welke eisen stelt dit aan de opleidingen van de betrokkenen? Welke software past het beste bij uw organisatiewensen? Welk gemeenschappelijk kader (normen, kwaliteitseisen etc.) hanteren we? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Heel wat vraagstukken die op u afkomen. Onze adviseurs helpen u graag om alle knelpunten in beeld te brengen en antwoord te geven op deze en andere vraagstukken. Zo krijgt uw visie vorm en maken we de SOR tot een succes binnen uw organisatie.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl