Onderscheid woningen en niet-woningen in recreatieparken

Publicatiedatum: 21 augustus 2017 09:10
Eerder heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over recreatieparken, waarin het onderscheid tussen woningen en niet-woningen wordt verduidelijkt. Het gevolg is dat recreatiewoningen in een bungalowpark voor de WOZ moeten worden gekwalificeerd als woning, ook wanneer deze recreatiewoningen verhuurd worden.

Geldende regel

Hierbij geldt de regel dat alle onroerende zaken die in hoofdzaak (lees minstens 70%) tot woning dienen een woning zijn. Wanneer een onroerende zaak belast wordt op basis van het OZB-tarief voor woningen, zal de waarde van die onroerende zaak ook beschikbaar moeten zijn via het WOZ-waardeloket.

Gevolgen voor de WOZ waardebepaling

De recreatieterreinen dienen voor de WOZ opnieuw gewaardeerd te worden op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde methode met daarbij een onderverdeling naar wonen en niet-wonen. Aangezien de recreatieterreinen nu voornamelijk gewaardeerd worden met de
D(iscounted)C(ash)F(low)-methode, is inventarisatie en een verdere aanpak noodzakelijk.

Thorbecke helpt u met de uitvoering

De diverse specialisten van Thorbecke helpen u graag met het in kaart brengen van de woningen en niet -woningen op de recreatieterreinen in uw gemeente. Deze inventarisatie geeft u een goede basis voor de WOZ- waardebepaling van recreatieterreinen voor de komende jaren. U kunt bij de specialisten van Thorbecke terecht voor:

  • Bemiddeling: voor de gemeente en de recreatieondernemer voor de onderlinge afstemming, het vastleggen van de afspraken en de benadering van de gebruikers
  • Inventarisatie: voor het opnemen en registreren van de recreatieterreinen
  • Beoordelen: of een object tijdelijk of permanent bewoond wordt
  • Bepaling en waardering: van objecten en/of onderdelen die behoren tot wonen of niet-wonen
  • Afbakenen bedrijfswoning/beheerderswoning

Meer weten?

Bel: 088- 888 3000 of mail naar info@thorbecke.nlTerug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl