Medewerkers als sleutel tot succes bij de AVG

Publicatiedatum: 20 juni 2018 10:58
De implementatie van de AVG betekent niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het vraagt ook om het ontwikkelen van een privacycultuur. Hiervoor dient er een juiste afstemming tussen het beleid en de praktijk te zijn. Adviseur Sociaal Domein Lieke Helmes: ‘De sleutel tot succes hiervoor zijn de medewerkers op de werkvloer.’

Wat mag wel en wat mag niet?

‘Op dit moment zie ik regelmatig nog onwetendheid of onduidelijkheid bij medewerkers. Ze weten dat zij in het Sociaal Domein te maken hebben met privacygevoelige informatie en ze willen daar ook graag goed mee omgaan. Er heerst alleen verwarring nu de AVG van kracht is: wat mag nu wel en wat mag juist niet? Er is behoefte aan concrete handvaten en afspraken die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wat moet ik precies doen?

Om een privacycultuur te ontwikkelen is het allereerst van belang dat medewerkers weten wat de AVG inhoudt. En wat er van hen verwacht wordt in de uitvoering van de AVG aansluitend bij zijn of haar functie. Vanuit kennis kan er bewustwording en verandering gecreëerd worden. Zodat de medewerkers weten wat de impact van de AVG op hun eigen werkproces is. Het uitvoeren van de Jeugdwet, wet Maatschappelijke Ondersteuning of Particpatiewet is de hoofdtaak van de medewerkers. De AVG-regels zijn aanvullend op het uitvoeren van deze wetten. Vanuit Thorbecke ondersteun ik organisaties door het geven van die concrete handvaten aan medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Op die manier belicht ik de mogelijkheden van de AVG in plaats van de onmogelijkheden. Ik merk dat onwetendheid en vragen plaatsmaken voor vertrouwen. En dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid groeit voor het omgaan met privacygevoelige informatie. Je merkt op die momenten dat de medewerkers op de werkvloer samen écht die sleutel tot succes vormen.’Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl